Συνεδριακα & Μεταφραστικα Συστηματα

Η εταιρεία Bosch πρωτοπόρα σε προϊόντα ήχου και εικόνας ,παρουσιάζει τα νέα ψηφιακά συστήματα διανομής και καταγραφής ήχου. Συστήματα:συσκέψεων ,συνεδρίων ,αναζήτησης προσωπικού ,κλήσης νοσοκόμων ,μεταφραστικά και άλλα προϊόντα του γνωστού οίκου Bosch .