Βιογραφικο

Η Omega security ιδρύθηκε το 1998 .Είναι Ελληνική εταιρία και διευθύνεται από τον Σπύρο Τσουκαλά διπλωματούχο ηλεκτρονικό. Κατέχει άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που της επιτρέπει την παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα .

Μέχρι σήμερα μας έχουν εμπιστευθεί Νοσοκομεία , Τράπεζες , Δήμοι , Εργοστάσια , Βιομηχανίες , Ξενοδοχεία , Σχολεία. , Eταιρίες Κατασκευαστικές , Φαρμακευτικές ,Κινητής τηλεφωνίας , Υγρών καυσίμων, Kαταστήματα ,Oικίες κ.α..