Συστηματα Πυρανιχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης τελευταίας γενιάς, διασφαλίζουν την γρήγορη ανίχνευση καπνού, φλόγας και αερίων ,ενώ μπορούν άμεσα να ενεργοποιήσουν τις συσκευές κατάσβεσης προλαμβάνοντας την εξάπλωση της πυρκαϊάς. Τώρα είναι διαθέσιμα και με λογισμικό μέσω σύνδεσης με Η/Υ ,για να παρέχετε στο χειριστή η δυνατότητα της πλήρους και άμεσης πληροφόρησης όσον αφορά την κατάσταση του κέντρου πυρανίχνευσής. Το λογισμικό αυτό προσομοιώνει το πληκτρολόγιο και όλες τις ρυθμίσεις του συμβατικού κέντρου πυρανίχνευσης σε ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον. Παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης λήψης του αρχείου καταγραφής συμβάντων του πίνακα με δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης αυτού, καθώς και άπομάκρυσμένης ρύθμισης της Ημερομηνίας/Ώρας του συστήματος.

Εγκατεστημένα συστήματα σε τράπεζες ,νοσοκομεία ,βιομηχανίες ,εργοστάσια ,εταιρίες κινητής τηλεφωνίας κ.α.