Στατικες Φυλαξεις

Οι υπηρεσίες στατικής φύλαξης περιλαμβάνουν τη φρούρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων από έναν ή περισσότερους φύλακες. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας δίνατε να περιπολεί στους χώρους ευθύνης να ελέγχει και να παρατηρεί το κάθε τι . Η omega security έχοντας μεγάλη εμπειρία στο τομέα αυτό (Νοσοκομεία -Τράπεζες-Εργοστάσια -Συναυλίες κλπ) εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα